Venecija & shopping u Italiji (4 dana) - Lido Di Jesolo

Spojite lepo i korisno - obiđite i provedite lepe trenutke u romantičnoj Veneciji i „šopingujte“ kao nekada kada se išlo u Trst da se kupi najbolja garderoba i popije italijanski espresso. I dalje je sve po starom u Italiji, možete kupiti najbolju garderobu i popiti najbolji espresso, kako u Trstu, tako i u ekskluzivno opremljenim tržnim centrima u blizini Trsta i Venecije. Možete pronaći garderobu svetski poznatih marki po najpovoljnijim cenama, jer je roba tokom cele godine na sniženju.1. dan: BEOGRAD: Polazak oko 22:00 časa sa velikog parkinga Sava centra - savska strana (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.

2. dan:  TRST - OUTLET PALMANOVA (www.palmanovaoutlet.it) - LIDO DI JESOLO: Jutarnji dolazak u Trst. Panoramski obilazak grada. U podnevnim časovima nastavak putovanja do tržnog centra u blizini mesta Palmanova koji je veoma poznat u Evropi - sklop radnji poznatih robnih marki (ženska, muška dečija i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka...). U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja do Lida di Jesolo, jedno od najatraktivnijih letovališta na Jadranu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan:  LIDO DI JESOLO - VENECIJA - BEOGRAD: Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak u luku Punta Sabioni. Vožnja brodom do venecijanskog pristaništa. Venecija je nekadašnja srednjevekovna Mletačka Republika, izgrađena je na 120 ostrva, ima 177 kanala i oko 400 mostova. Obilazak grada: Most uzdaha, Duždeva palata (nije predviđen grupni ulazak), stubovi zaštitnici grada, crkva Santa Maria della Salute, Trg Svetog Marka, toranj Kampanile, most Rialto... Nakon obilaska slobodno vreme. U poslepodnevnim časovima povratak brodom u luku Punta Sabioni i polazak ka Beogradu. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.

4. dan: BEOGRAD:  Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

 

 

Hotel Venecija (Lido Di Jesolo) 3* - Noćenje sa doručkom

Smeštaj
1/2
05.10.
79 €
11.10.
79 €
19.10.
79 €
25.10.
79 €
01.11.
79 €
09.11.
79 €
23.11.
79 €
07.12.
79 €


Rok za prijave: 10. dana pre polaska ili do popune mesta

Doplata za jednokrevetnu sobu je 40% od cene aranžmana; Popust za treću odraslu osobu u 1/2+1 sobi je 5%; Deca od 0-2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u sobi); Popust za decu od 2-12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe je 40% (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u sobi).

Način plaćanja: Iznos cene aranžmana plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu  poslovne banke Banca Intesa na dan uplate.

Gotovinski:  Rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 30% od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska na put u gotovini;

Čekovima građana:  30% prilikom rezervacije, a ostatak u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 2% po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do 15.02.2013. (za ostale polaske);

Platnim karticama:  VISA, VISA Electron, DINA card, MASTER card, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS...
Ukoliko putnik ne reguliše ostatak duga u navedenom roku, smatraće se da je odustao od putovanja u skladu sa Opštim uslovima putovanja agencije Viva;

Cena obuhvata: prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu; smeštaj u Lidu di Jesolo (1 noćenje sa doručkom - kontinentalni švedski sto  u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama; obilaske prema programu (Trst i Venecija) i poseta tržnog centra; troškove organizacije i vođenja aranžmana;

Cena ne obuhvata: Obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje; ulaznice i fakultativne izlete; vožnju brodom do Venecije (povratna karta, plaća se na licu mesta) - 15€ odrasli / 12€ deca od 2 - 12 godina / besplatno deca od 0 - 2 godine.

Sopstveni prevoz: - CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA 35€ (odrasli) i 20€ (deca od 2-12 god.); pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemlje; postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru;

Polasci iz drugih mesta: - Mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana; 
- NOVI SAD (kod Lokomotive) - doplata 15€ po osobi (MINIMUM ZA REALIZACIJU TRANSFERA JE 10 PLATIVIH PUTNIKA). U slučaju nedovoljnog broja, polazak je od Rumske raskrsnice na autoputu Beograd - Šid;
- OSTALA MESTA -  postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd - Zagreb;

 


 

- Cene po osobi (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
- - Venecija i Padova - 20€ odrasli / 15€ deca
- NAPOMENA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti;

Napomene u vezi smeštaja: U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
Objašnjenje: kontinentalni švedski sto - manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Neki od dopunskih sadržaja smešajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...).

Opšte napomene: Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska;
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta;
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...);
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u prostorijama agencije;
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilizak...);
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja;
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred;
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja;
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi;
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave;
Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

NAPOMENA: Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br. 61/2010. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursku razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije VIVA
Licenca Ministarstva turizma kategorije OTP broj 61/2010

 

 

Hotel Venecija (Lido Di Jesolo)

Smeštaj je u Lidu di Jesolo (Italija) u hotelu sa 3*. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. 

Link ka internet sajtu hotela: http://


 
Poštovani posetioci,

predstavljamo Vam novu internet prezentaciju turističke agencije Soul Travel.

Prezentacija je još uvek u probnoj fazi, pa Vas molimo za razumevanje ukoliko pojedini sadržaji nisu dostupni, ili nisu adekvatno prikazani.

Sve najbolje u Novoj godini želi Vam Vaš Soul Travel!